Kongsvinger Montessoriskole

Skolen tilbyr plasser fordelt mellom 1.-9.trinn skoleåret 2024/2025.

Søknader for skoleåret 2024/2025 tas nå i mot! 


-En elevplass krever at foresatte kjøper en andel pålydende kr 2.000,- i Kongsvinger Montessoriskole SA.


Minner om at dette er en engangsbetaling til skolen.  Mer informasjon om andeler finnes her.


Inntaksreglementet for skolen finner du lenger ned. Det vil være elever på 1.trinn som prioriteres først iht. vårt inntaksreglement.


Spørsmål besvares på mail eller telefon; Kontaktinformasjon finnes på forsiden