Kongsvinger Montessoriskole

Montessori Norge


Montessori Norge er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger.

Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeide og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet. Privatpersoner kan melde seg inn for å støtte forbundets arbeid. 

Kongsvinger Montessoriskole er medlem av Montessori Norge.


Les mer på: Montessori Norge