Kongsvinger Montessoriskole

Søknad om permisjon fra opplæringen


I Norge har vi skoleplikt. I det ligger det et viktig premiss at for å få læring må elevene være tilstede i skoletiden. Dette er lovhjemlet i opplæringsloven §2-1. 

PERMISJONSREGLEMENT

 

Det er et viktig at elevene er til stede i skoletida. Skoleåret består av 190 dager, og det innebærer at elevene har 175 dager til ferier. Kongsvinger montessoriskole benytter det samme permisjonsreglementet som Kongsvinger kommune.

Les hele permisjonsreglementet ved Kongsvinger montessoriskole i sin helhet ved å trykke på "permisjonsreglement" nederst.