Kongsvinger Montessoriskole

Skolehelsetjenesten

Er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene. Grunnlaget for helse legges tidlig i livet, og skolehelsetjenestens mål er å styrke det som bidrar til god helse. 


Helsesykepleier foretar vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram, og underviser i teamer som ernæring, fysisk aktivitet, psykologisk førstehjelp, pubertet og seksualitet, tilpasset alder.


Helsesykepleier gir råd og veiledning til elever, foresatte og skolens personell i helserelaterte spørsmål. De kan være behjelpelige med å henvise til spesialister eller andre helsetjenesterm og deltar i tverrfaglig samarbeid. 


Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.


Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsesykepleier på Kongsvinger montessoriskole


Er å treffe på Kongsvinger montessoriskole på tirsdager og ved planlagte kontroller/vaksinasjoner 

Skolens helsesykepleier er Inger Stømner Johnsen

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere ønsker å ta opp.


Telefon til helsesykepleier: 489 59 248Viser forøvrig til nettsiden for mer informasjon om helsesykepleiertjenesten: www.kongsvinger.kommune.no