Kongsvinger Montessoriskole

Utviklingsplan 


- På barnas premisser 


Kongsvinger Montessoriskole SA arbeidet før oppstart i 2019 med en felles visjon for hva skolen skulle være, «på barnets premisser». Visjonen er forankret i elever, foresatte og ansatte fra oppstart, men anses som et kontinuerlig arbeid.


Kongsvinger Montessoriskole har jobbet aktivt med at visjonen «på barnets premisser» og de sentrale verdiger og ideer som ligger til grunn for montessoriskolens utvikling og praksis skal forenes i utviklingsarbeidet. Dette gjenspeiles tydelig i kompetansehevingsplanen for skolens ansatte og også igangsatte arbeid med jevnlige temakvelder for foresatte.


Dere finner utviklingsplanen i sin helhet ved å trykke på knappen nederst på siden. 

Alle som jobber med barn i Kongsvinger Montessoriskole må gjennomgå grunnleggende opplæring, de må ta imot jevnlig veiledning og de må være emosjonelt tilgjengelige for barn

Kongsvinger montessoriskole