Kongsvinger Montessoriskole

ÅRSHJUL OG SKOLERUTE 


Kongsvinger montessoriskole følger skoleruten i Kongsvinger kommune, med unntak av egne avspaseringsdager grunnet lengre skoledager i forbindelse med planlagte langdager og julemarked.


For skoleåret 2023/2024 blir det 2. & 3. mai. 


Nederst finner dere årshjul og skoleruten. 


Årshjul oppdaters etter skolestart v/nytt skoleår