Kongsvinger Montessoriskole

ÅRSHJUL OG SKOLERUTE 


Kongsvinger montessoriskole følger skoleruten i Kongsvinger kommune, med unntak av 1 avspaseringsdag.

For skoleåret 2022/2023 blir denne dagen 19. mai. Dette er avspasering for obligatorisk julemarked.


Nederst finner dere årshjul og skoleruten. 


Årshjul oppdaters etter skolestart v/nytt skoleår