Kongsvinger Montessoriskole

Maria Montessori


Maria Montessori ble født i Italia i 1870. Hun var første kvinnelige lege i Italia og studerte pedagogikk i tillegg. Maria Montessoris utgangspunkt for sitt arbeid lå i hennes kunnskap om biologi, psykiatri og antropologi. Gjennom sine mange reiser og det internasjonale samarbeidet med andre lærere, kunne hun observere barn overalt i verden og dermed danne grunnlaget for en pedagogikk basert på universelle menneskelige utviklingslover.

 

Som lege kom Maria Montessori i kontakt med mange barn, og hun ble etter hvert dypt interessert i deres utvikling. Hun så, gjennom grundige studier, hvordan barn utviklet seg gjennom samspill med omgivelsene og hvordan de lærte gjennom å velge ut og arbeide med de selvlærende materiellene hun hadde skaffet.